Rukmini ugi wonten ingkang nyebat Rukmani (Sanskerta: रुक्मिणी; Rukmiṇī, wonten susastra Hindhu saha Bhagawatapurana punika minangka putrinipun Raja Bismaka saking Karajan Widarba. Rukmini punika garwanipun Kresna saking Karajan Dwaraka. Panjenenganipun gadhah sadulur, ingkang asma Rukmi. Rukmini dipunpitados salah satunggaling sawatar utawi titisanipun Dewi Laksmi, dewi kamakmuran saha kasugihan.