Salat Fardhu iku salat kanthi status hukum Fardhu, yakuwi wajib ditindakaké. Salat Fardhu miturut hukum dumadi saka rong golongan yakuwi:

  • Fardhu 'Ain, yakuwi sing diwajibaké marang individu. Klebu sajeroning salat iki yaiku salat limang wektu lan salat jumuwah tumrap wong lanag.
  • Fardhu Kifayah, yakuwi sing diwajibaké marang kabèh muslim nanging bakal palastra lan dadi sunat yèn wis ditindakaké déning sapérangan muslim liyané. Sing kalebu kategori iki yaiku salat jenazah.