Saman iku novèl kang ditulis déning Ayu Utami. Novèl iki dadi salah sawijining panggerak ide feminisme ing Indonesia. Saman dibabar taun 1998, lan ing taun iku dadi pamenang sayembara novèl DKJ utawa Dewan Kesenian Jakarta