Sang Hyang Widi

Sang Hyang Widi iku asmané sang Gusti Pangéran miturut agama Hindhu. Nanging asma iki uga dienggo ing tetembangan Jawa, uga déning priyayi Muslim.