Sanggar Sastra Jawa Triwida

Sanggar Sastra Jawa Triwida, madeg nalika tanggal 18 Mèi 1980 ing Tulungagung. Sing duwé ada-ada adeg sanggar iki ya iku swargi Tamsir AS. Sakawit anggotané mung wong 8 ya iku: Tamsir AS, Tiwik S.A., Yudhet, Tarmuji Asto, Eko Heru Saksono, Titah Rahayu, Susiati Martowiryo lan Endang Sri Sulistyorini. Nalika madeg sing bisa dadi anggota mligi saka Tulungagung, Blitar lan Trenggalèk. nanging saiki sawisé umuré ngancik 30 taun, anggotane ana 42 sumebar ing 7 Kabupatèn/kutha. Teges triwida sing sakawit 3(tri) wewengkon daerah, saiki ngemu tegesé 3 wewangen (tri = 3, wida = wangi) ya iku wangi basane, wangi sastrane lan wangi kandungane.