Sastrawan Jawa Modern

Sejatiné ora ana sebutan kang katujokaké kanggo para penulis carita rekan kang nulis Sastra Jawa Modern. Nanging yèn ndeleng lagak-laguné, sastrawan éra pungkasan penjajahan Walanda nganti saiki, sastrawan Jawa asring kapisah dadi telung jaman: