School of Oriental and African Studies

School of Oriental and African Studies (limrahipun dipuncekak dados SOAS) inggih punika satunggalipun Sekolah Inggil ingkang taksih kalebet pérangan Universitas London.