Sega putih

Sega putih kalebu panganan khas ing Indonesia. Sega putih digawé saka beras putih lan didang utawa diliwet nganggo banyu sacukupe. Banjur dienteni nganti tanek banjur dientas. Sega putih cocog didhahar nganggo lawuh apa waé.