Selapan

Selapan iku itungan cara jawa kang cacahé 40 dina. Lumrahé minangka itung-itung dina kang dianggep wigati, kaya kelairan, meteng, kematian.