Sensor

Sensor ya iku piranti utawa komponèn sing nduwé tugas mendeteksi (kasil) obahan utawa fenomena lingkungan sing diperlukake kanggo Sistem Kontroler. Sensor bisa digawae saka sistem sing paling prasaja kaya ta sensor ON/OFF nganggo Limit Switch, Sistem Analog, Sistem Bus Parallel, Sistem Bus Serial, nganti Sistem Mata Kodhak. Werna-warna jinising sensor sing digunakaké ing tèhnik robotik. keberagaman iki uga kalebu ing adicara pengukuran lan adicara interfacing ke kontroller.

Photodiode, Sensor Cahaya

Saka Tipe KeluaraneBesut

Tèks sirah Tèks sirah
Output Sensor Conto Aplikasi/Sensor
Binèr (I/O) Sensor tactile (limit switch, TX-RX Infra-merah]]
Analog Sensor Temperatur, Accelerometer
Pulsa (PWM) Giroskop (gyroscope) digital
Data Serial GPS (Global Positioning Sistem))
Jalur Parallel/Bus Kodhak digital, Rotary encoder nganggo IC HCTL2000/2020

saka sudut pandang output keluarane, sensor ana loro tipe, ya iku sensor lokal (on-board) sing dipasang ing komponèn, lan sensor global, ya iku sensor sing diinstal ing njaba komponèn nanging isih ing njero lingkup lingkungan komponèn iku (environment) lan data sensor global iki dikirimake walik ana ing komponèn melalui komunikasi nirkabel. Ing skala gedhi conto sensor global iki ya iku Kodhak sing dipasang ning satelit GPS sing dhuwini kemampuan nangkep citra ing lingkungan komponèn jauh saka dhuwur.