Sepong (Inggris: fellatio, fellation, blowjob) yaiku tumindak kanggo ngrangsang palanangan utawa konthol nalika cumbana. Sepong bisa awujud stimulasi palanangan nggunakake tutuk, lambe, lan ilat. Sepong dianggep tumindak erotis ing awake dhewe lan tumindak intim sacara fisik. Tumindak iku bisa ditindakake kanggo kepuasan seksual lanang tanpa sesambungan seksual sing diterusake nganti orgasme utawa ejakulasi nanging tumindak iku ora lumrah amarga sing lumrah nganggo tangan. Kanggo umume wong sejatine tumindak iku njijiki utawa nggilani nanging sawetara wong wadon ana sing gelem nglakoni iku marang bojone, bisa uga amarga kepeksa utawa bisa uga amarga gelem dhewe. Wong lanang kang becik marang bojone mesthi ora bakal meksa garwane nindakake tumindak iku, kepuasan seksual tanpa sesambungan seksual bisa ditindakake kanthi tangane bojone, ora perlu nganggo tutuke utawa lambene utawa ilate.