Serat Jaka Lodhang

Serat Jaka Lodhang yakuwi serat anggitane pujangga kondhang R. Ng. Ranggawarsita. Serat Jaka Lodhang iki kawiwitan saka Bubuka, awujud rong pada géguritan utawa puisi Jawa Modèrn. Saben pada isiné saka limang gatra. Bubuka iki ana kang ngarani Serat Kalut (Kalut=kacau) minangka serat kang bedani. Tetembungan lan ukarané geguritan kasebut adhedhasar cengkorongan lan teges harfiahe kena didudut minangka pralambang kang wujud tetembungan kang mawa swiwi (kata bersayap) kang ngemuli maksud-maksud tinamtu. 1. Ing geguritan kapisan urutan wanda sepisan saben gatra muniné: Ronggawarsita. Reroncèning saka saben wanda pungkasan saben gatra muniné: basa kadhaton. 2. Dene geguritan kang kapindho urutan wanda kapisan saben gatra muniné: basa kadhaton. Reroncèning wanda pungkasan saben gatra muniné: Ronggawarsita. Serat Jaka Lodhang iki bisa diarani Serat Jangka utawa ramalan, sebab ing jerone tinemu angka taun Candrasangkala[1]. Jangka kasebut nuduhake bakal anane pirang-pirang kedadéyan.

RujukanBesut

  1. Kamajaya (1991). Lima Karya Pujangga Ranggawarsita. Jakarta: Balai Pustaka. kc. 75. ISBN 979-407-328-8.