Siklus Calvin yaiku siklus sing kalebu siklus ing anabolisme ing prosés fotosintésis luwih tepaté ing prosés fotosistem lan ing bagéyan Aliran éléktron fostosistem II kang sifaté nonsiklus. [1] Siklus calvin iku kasusun saka 2 tahap réaksi yaiku réaksi padhang lan réaksi peteng. Réaksi padhang bakal ngasilna prodhuk akhir ATP lan NADPH2. [1] Réaksi peteng bakal ngasilna gula (karbohidrat). [1] Kabéh réaksi mau kedadéyan ing jero mé sofil luwih tepaté ing kloroplas. Tahapan Siklus Calvin yaiku antara liya [1]

  • karboksilasi, yaiku nalika CO2 difiksasi déning senyawa rébulosa bifosfat (RuBP)kang duwé atom C lima amarga namung fiksasi utawa naléni atom C siji dadi kabentuk senyawa RuBP kang duwé atom C 6 ing kondhisi kang ora stabil lan pecah dadi loro senyawa gliseraldehid 3 fosfat (G3P). [2]
  • rédhuksi banjur sakwisé prosés karboksilasi kang ngasilna senyawa gliseraldehid 3 fosfat (G3P) loro kang berréaksi karo ATP bakal mbentuk asam fosfogliseraldehid kang ésih talénan karo H2 kang asalé saka NADPH2. [2] Prosés rédhuksi bakal ngasilna 6 senyawa gliseraldehid 3 fosfat sakwisé nglakoni siklus réaksi ping telu. [2]
  • régenerasi Yaiku prosés gawé manéh senyawa reuloa bifosfat (RuBP) kang dienggo kanggo naléni CO2. [2] Pembentukan manéh senyawa rebulosa bifosfat kang banjur pecah dadi senyawa gliseraldehid 3 fosfat (G3P) loro kang banjur berréaksi karo ATP kang ngasilna asam fosfogliseraldehid lan NADPH2. [2] Siklus réaksiné kedadéyan ping telu lan banjur nglakokna régenerasi manéh. [2]Dadi, kanggo gawé molekul glukosa siji dibutuhna siklus Calvin ping nem nganggo cara nangkap nem molekul 6CO2. Reaksiné kayata ing ngisor iki:
Siklus Calvin

6CO2 + 6H2O ------ C6H12O6 + 6O2

Cathetan suku besut

  1. a b c d (Kistinnah, I., Lestari, E.S. (2009)." Biologi 3: Makhluk Hidup dan Lingkungannya Untuk SMA/MAKelas XII (BSE)".Jakarta:Pusat Perbukuan, Depdiknas. Hal.56)
  2. a b c d e f (Kistinnah, I., Lestari, E.S. (2009)." Biologi 3: Makhluk Hidup dan Lingkungannya Untuk SMA/MAKelas XII (BSE)".Jakarta:Pusat Perbukuan, Depdiknas. Hal.57)