Sistem wilangan dèsimal

Sistem wilangan dèsimal/parsepuluhan iku sistem wilangan sing migunakaké 10 warna angka wiwit saka 0,1, nganti 9. Sawisé angka 9, angka sabanjuré ya iku 1 0, 1 1, lan saterusé (posisi ing angka 9 diganti nganggo angka 0, 1, 2,.. 9 manèh, nanging angka ing ngarepé diunggahaké dadi 1). Sistem wilangan dèsimal kerep dikenal minangka sistem wilangan mawa basis 10, amarga saben angka dèsimal migunakaké basis (radix) 10, kaya sing katon ing contoh iki:

angka dèsimal 123 = 1*102 + 2*101 + 3*100

Ing ngisor iki tabel sing nampilaké sistem angka dèsimal (basis 10), sistem wilangan binèr (basis 2), sistem wilangan/ angka oktal (basis 8), dan sistem angka hèksadèsimal (basis 16) sing dadi dhasar kawruh kanggo nyinaoni komputer digital. Wilangan oktal diwangun saka wilangan binèr-é kanthi nglompokaké saben 3 bit saka ujung tengen (LSB). Sauntara iku wilangan hèksadèsimal uga bisa diwangun kanthi gampang saka angka binèr-é kanthi nglompokaké saben 4 bit saka ujung tengen.

Dèsimal Binèr (8 bit) Oktal Hèksadèsimal
0 0000 0000 000 00
1 0000 0001 001 01
2 0000 0010 002 02
3 0000 0011 003 03
4 0000 0100 004 04
5 0000 0101 005 05
6 0000 0110 006 06
7 0000 0111 007 07
8 0000 1000 010 08
9 0000 1001 011 09
10 0000 1010 012 0A
11 0000 1011 013 0B
12 0000 1100 014 0C
13 0000 1101 015 0D
14 0000 1110 016 0E
15 0000 1111 017 0F
16 0001 0000 020 10