Srimulat punika priyantun èstri ingkang mandhégani kelompok lawak Srimulat. Kelompok Lawak Srimulat punika kondhang boten namung wonten tlatah Sala nanging ugi wonten laladan sanès, kados ta: Jakarta lan Surabaya. Pelawak-pelawak ingkang kondhang sapunika, limrahipun jebolan Srimulat. Contonipun: Mamik Slamet, Polo, Tarzan lan sanèsipun. Srimulat sampun tilar donya lan kasarekaken wonten pasarean Bonoloyo, Sala.

Kelompok lawak Srimulat:

 • Asmuni
 • Bambang Gentolet
 • Basuki
 • Bendot (alm)
 • Betet
 • Blontang
 • Didik Mangkuprojo
 • Djudjuk Djuariah
 • Doyok
 • Eko Handai-Taulan
 • Eko Srimulat
 • George Sapulete
 • Gepeng (alm)
 • Gogon
 • Isye
 • Kadir
 • Kardjo ACDC
 • Leysus
 • Mamiek Prakoso
 • Nunuk Murdono
 • Nunung
 • Nurbuat
 • Paul
 • Pete (alm)
 • Polo
 • Rohana
 • Subur (alm)
 • Suroto Suroboyo
 • Susi (Sunaryo)
 • Sofiah
 • Tarzan
 • Teguh Srimulat
 • Tessy
 • Timbul Suhardi
 • Topan
 • Triman
 • Tukul