Sumpah bhisma kanthi manah kang bungah, raja ngasta sang putra ing pura. Laré ingkang dipunubengi aura agung ingkang dipundadosaken putra makutha.[1] sekawan warsa sampun kelampahan. Sapunika raja lampahan ing pinggiran sungai Yamuna. Lajeng raja ngaras ambu wangi ingkang asalipun saking gadis kang ayu kaya bidadari kayangan. saksedanipun Dewi Gangga, Raja Sentanu slalu nahan hawa napsunipun nanging ayuning gadis kalawau saged ndamel raja sentanu kabekta gairah asmara kang ngapi-api, raja nglamar gadis kange dipundadosaken permaisurinipun. Gadis ayu punika ngendika: "paduka Raja, asma kula Setyawati. kula punika pamados ulam, rama kula kepala klasi ing laladan punika, sumangga paduka ngendika kaliyan rama kula, mugi dipuntampi pepinganinanipun panjenengan". rama gadis punika cerdik sanget, "Sampun wayahipun putri kula dipungarwa, kados déné gadis sasanésipun. Paduka angsal minang putri kula, nanging sadérengipun kula nyuwun syarat". ngendikanipun rama gadis punika. Raja Sentanu mangsuli,"menapa kemawon syarat punika pasti kula sanggupi". rama mangsuli," manawi putri kula nglairaken laré jaler, paduka kedah ndadosaken putra makutha". nanging raja sentanu boten saged menuhi syarat punika amargi awake dhéwé sadar manawi syarat punika saged nyingkiraken Dewabrata, putra Dewi Gangga kados wujud déwa saking posisi putra msahkota, raja sentanu lingsem sanget nalika syarat punika dipunijabahi. Salajengipun raja kondur dhateng pura Hastinapura ngurung diri saha nglamun.

Cathetan suku besut

  1. Rajagopalachari,C.2012.Mahabarata.Jogjakarta:IRCiSoD.