Sufisme

piwulang Islam bab ngresiki jiwa
(Kaelih saka Tasawuf)

Tasawuf (Tasawwuf) utawa Sufisme (basa arab: تصوف ,) yaiku ngèlmu ngenani tatacara sesuci jiwa, sesuci aklak, lan sesuci batin. Ancas nindakaké tasawuf yaiku supaya nemu kamulyan. Kawitané, tasawuf minangka obahan zuhud (ngadohi kadonyan) ing ajaran Islam. wonten ing tasawuf punika gadhah 4 tataran ingkang kedah dipunlampahi, inggih syari'at, tarikat, hakikat, saha ma'rifat.

Pranala njaba

besut