Taun wastu ya iku ateges taun lumrah, ing pétungan pananggalan Jawa (candrasengkala), kang uga tinemu ing pananggalan Walanda (suryasengkala). Ing pananggalan Jawa taun Alip,Jimawal, Dal, lan Wawu kalebu taun wastu, kanthi umur taun iku ana 354 dina. Lan uga ketambahan taun Jimakir manawa pinuju salin kurup (120 taun) uga dadi taun wastu, kaya ta ing taun 1626, 1746, lan 1866.