Tembung saroja

(Kaelih saka Tembung Saroja)

Tembung saroja iku tembung kang rinakit saka rong (2) tembung kang (mèh) padha tegesé lan bisa nuwuhaké makna kang luwih teges. Bisa tegesé prakara kang ana sesambungané, bisa uga kaanan kang mbangetaké.

Tuladha:

  • sato kéwan = prakara kéwan
  • ayem tentrem = tentrem tenan
  • tepa tuladha = tuladha
  • tresna asih = asih tenan
  • colong jupuk = prakara nyolong utawa kagiyatan nyolong.