Tembung Yogyaswara

Tembung Yogyaswara yaiku tembung loro (dua kata) sing mèh padha panulisé, lan pakecapané, mung beda wandane (suku kata) sing pungkasan, sing ngarep a sing mburi i. Dene tegese tembung iku lanang wadon, kaya ta[1]:

  • Hapsara-hapsari
  • Yaksa-yaksi
  • Putra-putri
  • Gandharwa-gandharwi
  • Déwa-déwi
  • Raseksa-raseksi
  • Mahasiswa-mahasiswi
  • Mudha-mudhi

RujukanBesut

  1. Sesuluh Basa Jawi. Solo: Tiga Serangkai. 1981. p. 66.