Tembung lingga

Tembung lingga iku tembung sing durung owah saka asalé (tembung asal).[1][2] Tembung lingga duwé teges kang bisa béda nalika wis diwènèhi wuwuhan (ater-ater, sisipan, utawa panambang) kang banjur dadi Tembung Andhahan.[3] Saben tembung lingga bisa ndadèkaké tembung andhahan.[4]

Tuladha:

Tembung lingga semuBesut

Tembung lingga semu yaiku ambalan semu wangun basa sing nuduhaké tembung ambal murni. Wangun iki ora bisa dipisahaké, ora nuduhaké makna kaya makna tembung ulang murni racaké. lingga semu dibedakaké dadi loro, yaiku:

 1. . tembung ambal semu sing bisa dilacak
  1. ula-ula
  2. aling-aling
  3. undur-undur
  4. uget-uget
 2. tembung ambal sing ora bisa dilacak
  1. ali-ali
  2. alang-alang
  3. api-api

Cathetan sikilBesut

 1. Paramasastra Basa Jawa, DR. Aryo Bimo Setiyanto, S.H.
 2. Tata Basa Jawa, DR. Purwadi, M.Hum., et al Media Abadi Yogyakarta, 2005
 3. Paramasastra Basa Jawa, DR. Ario Bimo Setyanto, S.H., Panji Pustaka Yogyakarta, 2007
 4. What is a stem

Pirsanana ugaBesut