Tuduhaké menu pokok

Tembung panyeru utawi asring kasebat Tembung panguwuh utawi Tembung sebawa, punika tembung ing Basa Jawi ingkang nggambaraken wedharing raos suka, kagèt, kuciwa, gela, gumun, lan sapiturutipun.

Tuladhanipun: adhuh, ah, hé, lho, lha, o, oh, nah, wah, hah, heh, hus, hi, sokur, horé, walah, tobat, yahud, ta, mbok, jé, kok, dhing, tak.

Sanèsipun ingkang kasebat ing nginggil, wonten ugi tembung panyeru ingkang kasar ingkang kaucap nalika nembé duka, kanthi nambahaken panambang -mu dhumateng pérangan inggih jalmi. Tuladha: ndhasmu, matamu lan sapanungggalipun.

Tembung sabawaBesut

Tembung sabawa (kata seru) utawa Interjeksi ya iku tembung kang ora duwé teges dhéwé, nanging mratelakake sarasaning atine wong kang ngucapake; dadi wis prasasat ukara.

Tembung iki kena kapérang dadi 6 warna, ya iku:

  • Sabawaning samubarang kang kaprungu. Kayata: thik, thek, thok, ther, dhor, krosak, blug, lsp.
  • Sabawaning samubarang kang katon. Kayata: santiyeng, grudug, blas, lap, nyat, lsp.
  • Sabawaning pangungun (getun). Kayata: wah, tobil, biyang/biyah, toblas, lsp.
  • Sabawaning suka (bungah). Kayata: hore, huse, heee.
  • Sabawaning kaget (ora kanyana). Kayata: lho, lah, dalah, lah dalah, wadhuh.
  • Sabawaning kacuwan (prihatin). Kayata: hus, dhuh, lho, e, o, blahi, lsp.