Timang utawa nimang iku kabiasaan wong tuwa nggendong bocah, racaké nganggo jarit. Bocah sing ditimang racaké bocah sing arep bobok, turu utawa bocah sing lagi rewel.