Tresna utawa Asih iku rasa sih kang kuwat lan daya tarik sengsem pribadi. Ing babagan filosofi, katresnan iku minangka ciri becik kang nurunaké kebecikan, rasa welas asih, lan katresnan. Panemu liyané, tresna iku tingkah kang dilakoni manungsa tumrap objèk liyané, wujud pangorbanan diri, émpati, kesengsem, mbiyantu, nuruti omongan, manut, ndhèrèk, dan gelem nglakoni apa kang dikarepaké objèk mau.

Ati abang, tandha tresna