Triskaidekafobia

Triskaidekafobia iku rasa wedi irasional karo angka 13. Bab iki kerep dianggep takayul. Kawedèn marang dina Jemuwah sing tiba ing tanggal telulas diarani paraskavedekatriafobia utawa friggatriskaidekafobia.