Doktrin Kristen utawi Kristiani babagan Tritunggal utawi Trinitas (tembung Latiningkang sacara barès nduwe artos "telu sasaperloni", saking tembung trinus,"rangkap telu") ngginemaken menawi Allah yaiku telu pribadi utawi hipostasis ingkang sehakikat (konsubstansial)—Bapa, Putra (Yesus Kristus), uga Roh Kudus—sebagai "setunggal Allah lebet telu Pribadi Ilahi". ketelu pribadi niki bénten, nanging ngrupikaken setunggal "substansi, esensi, utawi kodrat" (homoousios).lebet konteks niki, "kodrat" yaiku menapa piyambakipun, sawegaken "pribadi"yaiku sinten piyambakipun.

Trinity Rahayu, sing digambarake dening Szymon Czechowicz (1756–1758)