Tunggak-Tunggak Jati

JudhulBesut

  • Tunggak-Tunggak Jati

PanganggitBesut

PenerbitBesut

Taun MetuBesut

KatranganBesut

Novèl iki nyritaake katresnan kang thukul ing désa kang manggon ing tengah alas. Tresna antara wong lanang Jawa lan wong wadon Cina iku dadi punjer prakara.