Untung Syamsuri

Letnan Kolonel Untung bin Syamsuri (lair ing Désa Sruni, Kedungbajul, Kebumèn, Jawa Tengah ing 3 Juli 1926, séda ing Cimahi, Jawa Barat 1966[1]) inggih punika Komandan Batalyon I Tjakrabirawa ingkang mimpin Gerakan 30 September ing taun 1965. Untung inggih punika tilas anak buah Soeharto piyambakipun dados Komandan Rèsimèn 15 ing Sala. Untung inggih punika Komandan Kompi Batalyon 444 lan naté dados didikan pulitik saking tokoh PKI, Alimin.

Barkas:Untung2.jpg
Let.Kol Untung dalam Mahmilub atas keterlibatannya dalam G30S

Masa Alit besut

Letkol Untung Sutopo Bin Syamsuri ing pindhah saking Kebumèn ing Désa Jayengan, Sala, ing taun 1927. Asma alitipun inggih punika Kusman. Ayahipun namanipun Abdullah lan merdame ing sebuah toko peralatan bathik ing Pasar Kliwon, Sala. Ing mangsa alit Kusman sampun dipunangkat anak déning pamanipun ingkang namanipun Syamsuri. Kusman mlebet sekolah dhasar ing Ketelan lan ing ngriku piyambakipun nepang permaina bola lan minagka hobinipun ing dinten salajengipun. Amargi remen main bola Kusman naté dados anggota KVC (Kaparen Voetball Club) ing désanipun. Saksampune lulus sekolah dhasar, Kusman ngelajengaken ing sekolah dagang nanging boten ngantos kapungkur amargi Jepang wiwit mlebet ing Indonésia lan Kusman gegayutan ing salebeting Heiho.

Karier besut

Ing mangsa perang kemerdekaan untung gabung kaliyan Batalyon Sudigdo ingkang wonten ing Wanagiri, Sala. Salajengipun Gubernur Militer Kolonel Sobroto merintahaken supados Batalyon Sudigdo dipunpindahaken ing Cepogo, ing pèrèng gunung Merbabu. Kemudian Kusman kesah ing Madiun lan gabung kaliyan kanca-kancanipun. Saksampune prastawa Madiun, Kusman nggantos asma dados Untung Sutopo lan mlebet TNI nglampahi Akademi Militer ing Semarang. Letkol Untung Sutopo bin Syamsuri, tokoh kunci Gerakan 30 September 1965 inggih punika salah satunggaling lulusan ingkang saé Akademi Militer. Ing mangsa pendidikan piyambakipun bersaing kaliyan Benny Moerdani, perwira enem ingkang sangat nonjol ing lingkup RPKAD. Punika kalihipun sami-sami gadhah tugas ing operasi perebutan Irian Barat lan Untung punika salah satunggaling anak buah Soeharto ingkang dipunpercaya minangka Panglima Mandala. Untung lan Benny boten gamblang satunggal wulan wonten ing bulan Irian Barat amargi Soeharto sampun merintahaken gencatan senjata ing taun 1962.

Hubungan kaliyan Soeharto besut

Barkas:Untung-soeharto-soekarno.jpg

Kangge Soeharto, Untung punika mboren tiyang sanès. Hubungan kalihipun cekap raket utawi malih Soeharto naté dados atasan Untung ing Kodam Diponegoro. Indikasi kacerakan mau katingal ing resepsi pernikahan Untung ingkang dipunhadiri déning Soeharto kaliyan Ny. Tien Soeharto. Pernikahan mau kalangsung ing Kebumèn pinten-pinten wulan sadèrèngipun G30S meletus. Kedatangan komandan ing resepsi pernikahan anak buahipun ya iku hal ingkang jamak, ingkang boten jamak inggih punika katingal ing hal mliginipun ngkang ndorong Soeharto lan istrinipun rawuh ing pernikahan mau ngingat jarak Jakarta - Kebumèn boten jarak ingkang cerak sadèrèngipun malih dipuntambah ing mangsa taun 1965 sarana transportasi sangatlah sulit.

cathetan sikil besut