Urutané umur

Urutan umur ing Jawa:

 • Jabang bayi: Bocah sing mentas lair
 • Bayi:
 • Tumiba:
 • Cemlewo:
 • Kemratu-ratu:
 • Jeben sruwal:
 • Jeben tapih:
 • Jeben bebed:
 • Demolan:
 • Temloncong:
 • Birahi:
 • Remaja:
 • Jaka kemala kala:
 • Dewasa:
 • Setengah tuwa:
 • Tuwa:
 • Kaki-kaki/nini-nini:
 • Guguh: Wong lanang/wedho' sing wis tuwa banget, ompong kabèh.