Vorstenlanden utawi Praja Kejawen utawi Bumi Para Ratu iku sebutan tlatah warisan Mataram Islam sawise Perang Jawa bubar. Sing kalebu Vorstenlanden iku Kasunanan Surakarta, Kasultanan Ngayogyakrta, Kadipaten Mangkunegaran lan Kadipaten Pakualaman. Menawa dideleng saka karesidenan, sing kalebu Vorstenlanden iku Karesidenan Surakarta lan Karesidenan Ngayogyakarta.


Rujukan besut

G.P. Rouffaer, "Vorstenlanden", Adatrechts Bundels XXXIV: Java en Madoera ('s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1931), hlm. 234.