Wédang inggih punika unjukan.

Wédang Jawa

besut

Tiyang Jawi gadhah kathah sanget jinis wédang ingkang dipundadosaken unjukan wonten ing padinan. Padatanipun wédang dipundamel kanthi cara ingkang taksih tradhisional saha kanthi bahan-bahan ingkang alami. Kajaba eca manawi dipununjuk, wédang jawi uga gadhah paédah kanggé kasarasan badan. Tuladhanipun inggih punika wédang rondhé ingkang toyanipun kadamel saking godhogan jahe lajeng dipuntambahi kacang sangan, kolang-kaling, ager-ager, kaliyan cenil ingkang kadamel saking tepung ketan. Manawi dipununjuk saged ndamel badan dados anget lan saged nambani meriang.

Manéka warna unjukan ingkang khas saking Jawi, inggih punika:

Wédang Sundha

besut

Manéka warna unjukan ingkang khas saking Sundha, inggih punika: