Wartawan utawa juru warta iku pagawéan utawa profèsi kang ngupaya golèk lan nulis warta. Warta mau ditulis lan kapacak ing medhia massa. Ing patrapané wartawan kapérang manèh dadi pirang-pirang trap. Ing donya wartawan, ana kang karan reporter, yaiku wartawan kang tugasé golèk warta lan dhatané. Reporter mau banjur nglaporaké marang redaktur kang bakal nliti apa kang digawa reporter lan y`´n perlu ngowahi.

J.

Wartawan dituntut objektif, ora mihak marang salah sijiné narasumber. Kanggo njaga bab iki banjur kawetoaké kodhe etik jurnalistik.

Pranala njaba

besut