Waterloo

Wikimedia:Disambiguasi

Kathah babagan ingkang gadhah nama Waterloo. Kathahipun dipunparingi nama kanthi langsung utawi boten langsung dhumateng Waterloo, Bèlgi, ing pundi Paprangan Waterloo dumados.

Priksani: