Pitulung:Kaca parembugan

Kaca wicara utawa kaca dhiskusi dipigunakaké kanggo dhiskusi owah-owahan utawa masalah jroning artikel utawa kaca. Kabèh artikel ing Wikipedia, kaca panganggo, kaca kawicaksanan, cithakan, lll. nduwèni kaca dhiskusi. Gunakna menu "wicara" ing bagéyan dhuwur kaca kanggo ngaksès kaca iki.

  • Kaca dhiskusi kanggo artikel dipigunakaké kanggo ngrembug owah-owahan jroning sawiji artikel tinamtu.
  • Kaca wicara panganggo dipigunakaké kanggo ngirimaké pesen marang wong kasebut. Kothak pesen "Panjenengan kagungan pesen énggal" bakal muncul ing sisih duwur kabèh kaca Wikipedia sing diaksès panganggo target nganti wong kasebut mirsani kaca wicarané.
  • Kaca dhiskusi Wikipedia dipigunakaké kanggo ngrembug sawijining kawicaksanan utawa paugeran Wikipedia.

Ngaksès kaca dhiskusiBesut

Kanggo ngaksès kaca dhiskusi, pilih pranala mawa label "Dhiskusi" sing ana ing sisih dhuwur kaca, persisé ing sisih tab "sunting".

Khusus kanggo kaca dhiskusi kanggo panganggo (kaca wicara), saben ana owah-owahan marang kaca kasebut para panganggo kasebut bakal antuk notifikasi sing muncul ing saben kaca nganti panganggo kasebut ngunjungi kaca wicarané.

Aturan dhasar panggunaan kaca dhiskusiBesut

Sawetara aturan sing perlu nalika nulis ing kaca dhiskusi :

  • Tuduhaké jati dhiri panjenengan kanthi ngetik tandha tildhe kaping papat (~~~~) supaya panganggo liya meruhi idhèntitas lan kapan panjenengan nulis pesen.
  • Tansah pigunakaké format sing diprayogakaké (indhèntasi) kanggo nggampangaké panganggo liya maca pesen panjenengan lan mbédakaké saka pesen sing liya
  • Yèn tulisan panjenengan cukup dawa, pecaha dadi sawetara paragraf.
  • Aja migunakaké kaca dhiskusi kanggo nyerang panganggo liya