Wikipedia:Panyuwunan Pangurus

Kapangurusan
Kawicaksanan
Pamungutan swara
Tanggung jawab
Panyuwunan status
Birokrat
Cathetan pangangkatan
Pitulung pangurus

Saben panganggé aktif Wikipedia ingkang mangertosi kawicaksanan lan paugeran ing Wikipedia, anggadhahi gegayuhan kanggé majengaken Wikipedia sarta dipunpercanten déning komunitas saged ngajokaken panyuwunan dados pangurus (opsis).

Sadèrèngipun panjenengan ngajokaken panyuwunan kanggé dipunangkat minangka pangurus,wonten sawetawis bab ingkang perlu panjenengan timbang:

Sarat-saratBesut

Sarat-sarat ingkang kedah dipunkebaki tumrap panganggé sadèrèngipun nyalonaken dhiri minangka pangurus:

 • Calon pangurus kedah ngawuningani cara nganggé Wikipedia kados tembung kunci-tembung kunci ingkang wonten ing Wikipedia, cithakan, kategori, interwiki lan sapanunggalipun.
 • Alamat email kedah dipunsèt lan valid sarta sampun dipunkonfirmasi. Sanèsipun punika calon pangurus kedah ngidinaken panganggé sanès ngintunaken email kanthi ngaktifaken fitur kasebat ing preferensi panganggé.
 • Minimal sampun nyunting ing Wikipedia salebeting 3 wulan.
 • Gunggung suntingan minimal 500.
 • Aktif ing dhiskusi/kaca dhiskusi/warung kopi/panyuwunan pamanggih/pamungutan swanten lan sapanunggalipun.
 • Tumut ngayahi pedamelan pangurus upaminipun, ngrapèkaken artikel, nambahaken interwiki, kategori, cithakan lan sapanunggalipun.
 • Dipunsetujoni minimal 75% saking ingkang maringi swanten. (Panganggé ingkang maringi swanten kedah panganggé kadhaptar lan minimal sampun gabung salebeting 1 minggu sarta boten arupi sockpuppet).
 • Manawi panjenengan nyalonaken panganggé sanès, panganggé kasebat kedah nyatakaken purun dipuncalonaken sadèrèngipun dipuncalonaken.

Tata caraBesut

 • Isi nami calon pangurus ing bagéan "Panyuwunan" ing ngandhap punika.
 • Pangurus salajengipun badh’e mindhahaken dhumateng kaca pamungutan swanten.
 • Miwiti pamungutan swanten.
 • Cathetan: Panganggé ingkang katingalipun pancèn boten layak dados pangurus kados upami nembé gabung, naté dipun blokir, kagungan réputasi utawi cathetan awon lan sapanunggalipun boten badhé dipunlajengaken dhumateng prosès pamungutan swanten lan langsung dipuntulak.

PanyuwunanBesut

Panyuwunan ingkang dipuntulakBesut

Dhaptar panyuwunan ingkang dipuntulak.