Wikipedia:Pratélan tembung wancahan lan wutuhané

Kaca iki ngemu pratélan tembung kang lumrah kawancah (katugel, kacekak) dalah wutuhané. Tembung wancahan mligi kanggo ing basa lésan kang katulisaké, contoné dhialog ing carkak utawa roman, lan ora prayoga kanggo ing basa tulisan ngèlmiyah kaya ta bauwarna (ènsiklopédhi). Ing tulisan ngèlmiyah, kang baku kaanggo iku tembung-tembung kang wujudé wutuh. Panjenengan kena nambahi pratélan iki murih ganepé.

PratélanBesut

Rumus: wancahan > wutuhan. Tembung krama madya kacithak kandel.


 • aé > baé
 • au > aku
 • bar > bubar
 • cah > bocah
 • cèn > pancèn
 • dha > padha
 • dhèké > dhèwèké
 • dhit > dhuwit
 • dos > kados
 • du > (1) dudu, (2) idu
 • dul > kidul
 • eruh > weruh
 • étan > wétan
 • gah > wegah
 • gèk > (1) agé, (2) lagi
 • gi > lagi
 • ingi > wingi
 • inggir > pinggir
 • is > wis
 • isa > bisa
 • ja > aja
 • jal > jajal
 • ji > siji
 • jih > isih
 • jik > isih
 • jeng > ajeng
 • ka > (1) kaya, (2) saka
 • kan > tekan
 • ki > iki
 • king > saking
 • ko > mengko
 • ku > iku
 • lé > (1) olèhé, (2) tholé
 • lu > telu
 • ma > lima
 • mah > (1) malah, (2) omah
 • nadyan > sanadyan
 • napa > punapa
 • nawi > manawi
 • ndé > nduwé
 • nèh > manèh
 • ngana > mangkana
 • ngaten > makaten
 • ngéné > mangkéné
 • nggih > inggih
 • nggir > pinggir
 • nggé > kanggé
 • nggèn > panggènan
 • nggo > kanggo
 • nggok > panggonan
 • nggon > panggonan
 • ngko > mengko
 • ngono > mangkono
 • nika > punika
 • niki > punika
 • niku > punika
 • ning > nanging
 • njenengan > panjenengan
 • njik > genjik
 • njur > banjur
 • ntas > mentas
 • nyang > menyang
 • nyuk > munyuk
 • onten > wonten
 • pa > apa
 • pat > papat
 • péna > sampéyan
 • péyan > sampéyan
 • piyé > kepriyé
 • pun > sampun
 • ra > ora
 • rep > arep
 • ro > (1) karo, (2) loro
 • rung > durung
 • seg > saweg
 • sih > isih
 • sik > dhisik
 • sik > (1) isih, (2) sing
 • sing > saking
 • suk > (1) bésuk, (2) ésuk, (3) sésuk
 • su > asu
 • tan > wétan
 • tèké > duwèké
 • ten > boten
 • teng > dhateng
 • tu > metu
 • tug > ketug
 • wé > kowé
 • wèké > duwèké
 • wuk > bawuk

Tembung kriyaBesut

 • diculké, diculaké > diuculaké
 • dimatké, dimataké > ditamataké
 • dinèhi > diwènèhi
 • ditokké, ditokaké > diwetokaké
 • diwèhi > diwènèhi

Tembung mèmper wancahanBesut

Tembung-tembung ing isor iki mèmper wancahan. Bokmanawa kawitané pancèn minangka wancahan, nanging saiki kaanggep dudu wancahan manèh.

 • kang (vs. ingkang)
 • kula (vs. kawula)
 • lan (vs. lawan)
 • mung (vs. namung)
 • ping (vs. kaping)