Wikipedia:Angkringan

(Kaelih saka Wikipedia:Warung Kopi)

Une tasse de thé avec une cuillère et deux sucres.
Une tasse de café avec une cuillère.

Panggonan iki kanggo kowé takon utawa rembug samubarang prakara kang gegayutan Wikipédia Jawa. Yèn kowé kangèlan anggoné nggawé artikel utawa kangèlan nggolèk tembung Jawa kang trep nalika nulis artikel utawa liyané kang gegayutan Wikipédia Jawa, mangga maraa ing kéné saperlu nggenahaké prakaramu. Wong liya bokmanawa bakal awèh panemu utawa pitulung.

Rembug bab basa Jawa kaya ta bab pertalan (tarjamahan) bisa koaturaké ing Angkringan Basa.

Jawa utawa Basa JawaBesut

Lur, iki rembug bab anggoné njenengi basa Jawa. Cak-cakané ana ing manéka situs Wikimedia kang macak basa Jawa mawa jeneng Basa Jawa. Dadi rembugan iki pamrihé bisa mbakokaké anggoné njenengi basa Jawa apiké cukup nganggo tembung Jawa thok apa pepakan Basa Jawa kaya kang wis ana. Yèn manut pakulinan ing Wikipédia, jeneng basa iku ora perlu ater-ater basa, utawa langsung jeneng basané. Contoné basa Inggris, iya cukup ditulis Inggris minangka jeneng basané. Dadi jenengé basa Jawa ing babagan iki beciké basa Jawa apa Jawa? Wirjadisastra (rembugan) 5 April 2019 09.08 (UTC)

Yèn aku condhong marang Jawa, tanpa tembung basa. Yèn mangkono, mengko ing interwiki basa ing sisihé saben kaca artikel, cithakan, lsp. bakal katulis Jawa minangka jenengé basa Jawa, dudu Basa Jawa manèh. Wirjadisastra (rembugan) 5 April 2019 09.19 (UTC)
Kaya wiki basa àcèh yà? oràpapa. ᬦᭀᬓᭀᬭᬶノコーリ 5 April 2019 09.28 (UTC)
Iya, bakal kaya ngono Pak @源あきら Wirjadisastra (rembugan) 5 April 2019 09.33 (UTC)
Nek menurutku, cukup Jawa wae, Soale wikipedia iki terdiri seko basa2, makane tembung basa ra kudu ditulis meneh.Rifai muhammad22 (rembugan) 5 April 2019 10.00 (UTC)
Miturut panemuku, bakal luwih becik Jawa waé ora prelu nganggo basa manèh. 🌱 Amy · (Parembugan) 5 April 2019 16.00 (UTC)

PasarujukanBesut

  • Sarujuk jeneng basa Jawa cukup Jawa, ora perlu basa.
  Sarujuk ᬦᭀᬓᭀᬭᬶノコーリ 5 April 2019 09.43 (UTC)
  Sarujuk Wirjadisastra (rembugan) 5 April 2019 10.02 (UTC)
  Sarujuk Rifai muhammad22 (rembugan) 5 April 2019 12.43 (UTC)
  Sarujuk 🌱 Amy · (Parembugan) 5 April 2019 16.00 (UTC)
  • Panggah nganggo basa, dadi tetep Basa Jawa

Besut

Logo Wikipédia Jawa tekan sapréné ora ajeg anggoné nganggo pitembungan. Saiki nganggo pitembungan Ènsiklopédhi bébas, nanging kang luwih njawani satemené nganggo pitembungan Bauwarna Mardika. Aku usul supaya logo kang saiki diganti mawa logo anyar ing ngisor iki kang luwih njawani tur kapitalisasiné bener.

Wirjadisastra (rembugan) 8 Juni 2019 12.31 (UTC)

PasarujukanBesut

  • Sarujuk Logo Wikipédia Jawa diganti.
  Sarujuk ᬦᭀᬓᭀᬭᬶノコーリ 8 Juni 2019 14.44 (UTC)
  Sarujuk 🌱 Amy · (Parembugan) 10 Juni 2019 03.56 (UTC)
  Sarujuk S Rifqi (rembugan) 10 Juni 2019 04.02 (UTC)
  Sarujuk Danangtrihartanto (rembugan) 10 Juni 2019 05.32 (UTC)
  Sarujuk teguh.budi.u (rembugan)
  Sarujuk Agathavidya (rembugan)
  Sarujuk Rifai muhammad22 (rembugan) 15 Juni 2019 01.56 (UTC)

ImpléméntasiBesut

Pripun hasil pemilu niki? siyos diganti mboten logonipun? Nokōri「令和2年3月11日10時09分32秒」

Ngapiki panjurung pertalan tumrap Wikipédia JawaBesut

Hello. Piranti Pertalan Kontèn wis kasil njurung pambudidaya pertalan tumrap akèh paguyuban Wikipédia, lan awak dhéwé péngin kekanthèn karo para kang mbesut ing Wikipédia Jawa lumantar prakarsa anyar saperlu ngapiki piranti iku kanthi dhedhasar kabutuhaning kowé kabèh kang mirunggan.

Pertalan Kontèn nggampangaké anggoné nggawé artikel Wikipédia kanthi mertal kontèn saka basa liya. Pirantiné wis kaanggo nggawé satengah yuta punjul artikel. Aliya saka iku, pirantiné ngemu tata-cara supaya wong padha nggawé kontèn kang mutuné apik, lan ngéndhani anggoné mbabar pertalan mesin kang mutuné kurang. Lumrahé, paniti priksané awak dhéwé miyak yèn artikel pertalan cilik kamungkinané kabusek tinimbang artikel kang kagawé saka nul.

Para kang mbesut ing Wikipédia Jawa wis nganggo Pertalan Kontèn saperlu nggawé 1.417 artikel. Kanthi nglelimbang gedhéning paguyuban kang mbesut, awak dhéwé mikir yèn ana kamungkinan nganggo pertalan saperlu nggawé artikel luwih akèh, ngembangaké artikel kang wis ana, lan narik kawigatèné para kang mbesut anyar kang isih ajar supaya nggawé besutan kang ana asilé. Pertalan bisa nulungi paguyuban anggoné nyuda let antaraning basa lan ngundhakaké cacah para kang mbesut terus-terusan. Saperlu nyandhak gegayuhan iki, awak dhéwé péngin kekanthèn karo kowé saperlu:

  • Nggawé pertalan kontèn luwih katon ing Wikipédia Jawa. Iki gegayutan karo nggawé pirantiné cumawis kanthi baku, meruhaké pirantiné dadi luwih katon ing papan-papan kang gegayutan, nyuda let kontèn kang gegayutan, lan nglarasaké pambudidayané supaya mathuk karo kabutuhaning paguyuban. Kanthi cara iki, luwih akèh para kang mbesut bakal bisa nemu kontèn magepokan kang arep dipertal.
  • Njembaraké rembuging kontèn tumrap artikel kang wis ana. Gagapi manéka gagasan saperlu njangkepi artikel kang wis ana sarana mertal pérangan-pérangan anyar. Cara iki bisa nggampangaké anggoné njembaraké rembuging artikel kang wis ana kanthi cara ngrembug luwih rinci.
  • Njurung pertalan ing luwih akèh piranti. Jurung pertalan saka piranti-piranti obah supaya luwih akèh sarana kanggo nyenyumbang lan luwih akèh kang bisa mèlu nyenyumbang saka piranti apa waé.

Awak dhéwé péngin andum pandon luwih dhisik marang paguyuban. Rerincèning jangkah-jangkah sabanjuré bakal kinukuhan minangka péranganing kekanthènan karo paguyuban iki, lan uga ngrancang anggoné miwiti pambudidaya panalitèn saperlu ngertèni kabutuhan mirungganing paguyuban.

Minangka jangkah mula-buka awak dhéwé péngin ngrungu panemumu bab iki:

  • Apa gagasan supaya ngapiki panjurung pertalan mawa cara kang katulis ing ndhuwur bakal njanjèni minangka sarana kang bisa ajeg kanggo nuwuhaké Wikipédia Jawa?
  • Apa kowé duwé uneg-uneg kang kudu awak dhéwé sumurupi?

Kandhani awak dhéwé bab panemumu tumrap prakarsa usulan iki lan aja isin-isin awèh tanggepan ing taler parembugan iki.

(on behalf of the Language team) --Elitre (WMF) (rembugan) 5 Agustus 2019 10.16 (UTC)
Hello everyone. Apologies if this message isn't in your language; please feel free to translate it. Last month we announced the Boost initiative to help wikis grow with translation. As a first step, we have enabled Content translation by default on Javanese Wikipedia this week.
Now it is easy for users to discover the tool through several entry points. However, users not interested in translation can disable it from their preferences.
We expect this will help translators to create more content of good quality in Javanese. We’ll be monitoring the statistics for Javanese as well as the list of articles created with the tool. Content translation provides quality control mechanisms to prevent the abuse of machine translation and the limits can be adjusted based on the needs of each community. Please, feel free to share your impressions about the content created and how the tool works for the community. This feedback is essential to improve the tool to better support your needs.
Thanks! --Pginer-WMF (rembugan) 4 Sèptèmber 2019 17.14 (UTC)

Usulan dadi birokrat tumrap WirjadisastraBesut

Sugeng sonten. Awit ora anané birokrat kang aktif ing Wikipédia Jawa, aku nganjokaké awakku dhéwé minangka birokrat. Nyuwun swara sarujuk-orané panjenengan. Tulis {{Vote|Y}} yèn sarujuk, tulis {{Vote|N}} yèn ora sarujuk, banjur diwènèhi tandha tangan (~~~~)

Usulan iki dibukak rong minggu saperlu ndudut putusané. Wirjadisastra (rembugan) 27 Agustus 2019 09.50 (UTC)

SwaraBesut

Pak @Meursault2004, kula nyuwun dipunangkat minangka birokrat kanthi dhedhasar voting punika. Matur nuwun Wirjadisastra (rembugan) 13 Sèptèmber 2019 09.39 (UTC)

Mandhala aran 'Astamiwa' dijawakaké dadi 'Mirunggan'Besut

Sugeng sonten kanca-kanca. Aku kepéngin ngowahi mandhala aran 'Astamiwa' supaya dijawakaké dadi 'Mirunggan', jalaran tembung 'astamiwa' iku ora ana ing bausastra Jawa endi waé. Déné ing basa Jawa dhéwé ana tembung 'mirunggan' kang duwèni teges padha karo tembung 'istimewa' ing basa Indonésia. Nyuwun swara sarujuk-orané panjenengan. Tulis {{Vote|Y}} yèn sarujuk, tulis {{Vote|N}} yèn ora sarujuk, banjur diwènèhi tandha tangan (~~~~).

Sam Hidayat (rembugan) 13 Sèptèmber 2019 09.20 (UTC)

Iki tegesé saka bausastra:
mirungga kn. 3 (ut. mirunggan) wuwuhan kang mligi (nyebal saka adaté).
S Rifqi (rembugan) 14 Sèptèmber 2019 02.00 (UTC)

SwaraBesut

Ayo dadi sing pertama nyoba fitur fitur paling anyar Wikipedia!Besut

Kanthi ngormati,

Kula sapunika pinuju nggarap fitur énggal kanggé para ingkang mbesut ing Wikipédia Jawa saperlu ndandani prosès ing pamertal lan kasilipun. Panjenengan kula ajak nyobi rumiyin fitur punika sadèrèngipun dipunbabar supados kula sumerep punapa kémawon ingkang langkung cocog tumrap kabutuhaning para ingkang mbesut ing Wikipédia Jawa.

Saperlu langkung mangertosi bab punika, sumangga panjenengan mangsuli pitakèn cekak punika, lajeng kula badhé sesambetan kaliyan panjenengan saperlu konfirmasi bab wekdal lan rerincèn sanèsipun.

Manawi panjenengan tepang para ingkang mbesut Wikipédia Jawa sanèsipun ingkang bokmanawi ugi remen nyobi fitur énggal punika, panjenengan katuran nedahaken serat punika marang piyambakipun. Matur nuwun sanget - semugi sehat selalu!

Dengan tulus, EAsikingarmager (WMF) (rembugan) 9 Januari 2020 22.23 (UTC)

Survey meniko bakal di tindakake liwat layanan pihak katelu sing mungkin ono syarat syarat tambahan. Kanggo tambahan informasi babagan privasi lan penanganan data, monggo di delok pernyataan survey privasi.

usulBesut

aku pengin usul, priwé menawa kaca iki digawé sub-kaca kayata WBI lan Wikipedia Sunda? Nokōri「令和2年3月11日10時04分25秒」

dadi mengko ana angkringan kanggo masalah teknis, basa, lsp. ora umyeg-umyegan kaya saiki (kabéh prakara diudur dadi siji nang kéné). Nokōri「令和2年3月11日10時06分54秒」 11 Maret 2020 01.06 (UTC)