Tuduhaké menu pokok

Wikipedia:Warung Kopi/Arsip 2008-II

< Wikipedia:Warung Kopi

Election Notice, Please TranslateBesut

The 2008 Board election committee announces the 2008 election process. Wikimedians will have the opportunity to elect one candidate from the Wikimedia community to serve as a representative on the Board of Trustees. The successful candidate will serve a one-year term, ending in July 2009.

Candidates may nominate themselves for election between May 8 and May 22, and the voting will occur between 1 June and 21 June. For more information on the voting and candidate requirements, see <http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2008>.

The voting system to be used in this election has not yet been confirmed, however voting will be by secret ballot, and confidentiality will be strictly maintained.

Votes will again be cast and counted on a server owned by an independent, neutral third party, Software in the Public Interest (SPI). SPI will hold cryptographic keys and be responsible for tallying the votes and providing final vote counts to the Election Committee. SPI provided excellent help during the 2007 elections.

Further information can be found at <http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2008/en>. Questions may be directed to the Election Committee at <http://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Board_elections/2008/en>. If you are interested in translating official election pages into your own language, please see <http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2008/Translation>.

For the election committee,
Philippe Beaudette

Translation

Komisi Pamilihan Déwan 2008 ngumumaké prosès pamilihan 2008. Para Wikimediawan bakal duwé kasempatan kanggo milih sawijining kandidat saka komunitas Wikimedia supaya bisa dadi wakil ing Déwan Kapercayan. Kandidat sing suksès bakal nglakoni mangsa bekti sataun, lan bubar ing Juli 2009.

Para kandidat pareng nominaséaké awaké dhéwé kanggo pamilihan iki antara 8 Mei lan 22 Mei, lan coblosané bakal dianakaké antara 1 Juni lan 21 Juni. Kanggo informasi sabanjuré ing sarat-sarat coblosan lan nominasi kandidat, mangga mirsani <http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2008>.

Sistém pamilihan sing bakal ditrapaké mengko durung dikonfirmasi, nanging kepriyé waé pamilihané bakal lubèr lan karahasyané bakal dicekel teguh.

Swara-swara pancoblosan dianakaké lan diétung in sawijining server bébas lan mardika sing didarbèni déning pihak katelu, Software in the Public Interest (SPI). SPI sing bakal nyekel kunci kriptografis lan sing tanggung jawab ngétung swara lan nyerahaké kasil final pétungan swara menyang Komisi Pamilihan. SPI nalika pamilihan taun 2007 uga mènèhi pitulung sing sampurna.

Informasi sabanjuré bisa ditemokaké ing <http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2008/en>. Pitakonan bisa diajokaké marang Komisi Pamilihan ing <http://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Board_elections/2008/en>. Menawa panjenengan katarik mretal kaca-kaca resmi pamilihan iki ing basa panjenengan, mangga mirsani <http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2008/Translation>.

Kanggo komisi pamilihan,
Philippe Beaudette

Done Meursault2004ngobrol 03:49, 27 April 2008 (UTC)

BetawikiBesut

Currently 18.20% of the MediaWiki messages and 0.31% of the messages used in the extensions used by the Wikimedia Foundation have been localised. Please help us help your language by localising the MediaWiki messages at Betawiki. Thanks, GerardM 12:41, 8 Maret 2008 (UTC)

OK we will do that. Actually I am doing it with another user, but he is busy and unactive now. Thanks for reminding us. Is it true only 0.31% of the messages used by the Wikimedia Foundation? Wow. Meursault2004ngobrol 17:07, 8 Maret 2008 (UTC)
Hoi, have a look at the group statistics currently the numbers are "jv Basa Jawa 34.55% 18.08% 0.31% 0.07%". When nothing is done the numbers slowly but surely get worse. A lot of work is done to keep the software as good as it is... :) GerardM 19:53, 17 Maret 2008 (UTC)
I just placed it in the following page: Wikipedia:Message Jawa ing Mediawiki, it is still half Indonesian though, but we will finish it. Meursault2004ngobrol 09:52, 18 Maret 2008 (UTC)
Done, e-mailed to Siebrand few days ago. To others: feel free to contribute also. Meursault2004ngobrol 01:53, 3 April 2008 (UTC)
  • Currently 97.59% of the MediaWiki messages and 68.90% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 12:04, 2 Juli 2008 (UTC)

as an editor who is a native speaker of another language and who edits with the interface set to use it, this would be much appreciated. mostly things are clear enough. cheers, Jack Merridew 13:37, 2 Juli 2008 (UTC)

I've been doing as much as I can ... I'll take a look again. Hey GerardM you were going to contact me :-) Meursault2004ngobrol 00:59, 3 Juli 2008 (UTC)
I looked at the stats and you've done great. My comment was rather general; some wikis are far less friendly re localization. And some, like ar:wp and he:wp are very disorienting when edit by a user who is very used to left-to-right text flow; maybe things work better if your machine is truly setup for such languages. I can only edit ar, he, hi, and ml by copy-pasting to an external editor; stuff just acts too weird in the edit box. Cheers, Jack Merridew 15:20, 3 Juli 2008 (UTC)
  • Currently 95.79% of the MediaWiki messages and 81.09% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 10:35, 3 Agustus 2008 (UTC)
  • Currently 89.27% of the MediaWiki messages and 76.03% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 19:40, 8 September 2008 (UTC)
  • Currently 86.33% of the MediaWiki messages and 73.76% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 10:58, 13 Oktober 2008 (UTC)
OK. OK I am already taking a look at it again. Cheers! Meursault2004ngobrol 20:31, 13 Oktober 2008 (UTC)
  • Currently 89.96% of the MediaWiki messages and 58.50% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 11:33, 10 November 2008 (UTC)
  • Currently 99.68% of the MediaWiki messages and 99.34% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 14:31, 14 Desember 2008 (UTC)

Purwosari, Blora, BloraBesut

nyuwun tulung, kulo badhe madosi rencang kulo wonten ing desa purwosari. naminipun nanik. nate kuliah teng ums. kulo rencangipun les komputer teng pat ungaran. nami kulo agung. menawi leres wonten ing desa puniko, tulung kulo dipun kabari lewat e-mail agung_pr4kuso@yahoo.co.id matur nuwun. 125.163.208.122 ing 05:36, 20 Maret 2008

BADHE MADOSI SEDHEREK ING BATAMBesut

Kulo saking tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat, kepéngin sanget kepanggih sedhèrèk kulo asmanipun SUBAGYO. Piyambakipun sampun dangu lenggah wonten tlatah Batam, papan pidalemipun ing Koperasi Tiban. Nanging kulo kepéngin nyambet pasedhèrèkan lumantar WIKIPEDIA. Mugi-mugi kulo saget manggihaken lan rumaos remen sanget menawi saget sesambetan malih kanthi rumaket anggèn sami kekadangan. Kulo diparingi asma kaliyan tiyang sepuh Pukas Hermanto, ingkang cumondhok wonten ing sawingkinging Malioboro kelebet kampung Sosrodipuran, Sosromenduran, Gedongtengen. Monggo-monggo anggen kulo panjenengan sedaya sami ngraketaken pasedhèrèkan, kadospundi kemawon kulo panjenengan tetep mbetahaken kekadangan sababipun kulo panjenengan lahir dipun reksa saking pambiyantunipun sedherek sanes. Matur nuwun.--Pukas hermanto 04:06, 3 April 2008 (UTC)

Wikibooks JawaBesut

Para sutresna, mangga padha-padha ndhèrèk ngisi Wikibooks Jawa supaya bisa dadi proyèk dhéwé. Yèn aku dhéwé bingung, arep nulis apa ... Nanging sajatiné potènsiné akèh. Sok-sapaa sing kurang sreg nulis artikel ènsiklopédi bisa njajal ing kono. Meursault2004ngobrol 21:01, 12 April 2008 (UTC)

Aku wis maca nanging durung patiya mudheng. Mengko nèk wis dhong tak nyoba mélu nulis. Matur nuwun informasiné. Tracy 01:47, 16 April 2008 (UTC)
Matur nuwun. Ing Wikibooks sing wis dirintis mas Anggoro, sok sapaa bisa nulis buku bébas. Nanging tetep ora olèh nulis original research. Kudu adhedhasar NPOV uga. Meursault2004ngobrol 05:28, 16 April 2008 (UTC)
Pak Pras wis nyumbangsih, aku weruh. Matur nuwun! Meursault2004ngobrol 16:25, 16 April 2008 (UTC)

Mangga padha mirsani kaca iki. Tak-kira yèn diterusaké mengko Wikibooks basa Jawa sajroning wektu 2 sasi bisa dadi kanyatan. Sing wigati ana aktivitas rutin déning minimal wong lima cacahé. Meursault2004ngobrol 20:49, 27 April 2008 (UTC)

Amarga isih rada bingung bab bédané Wikibooks karo Wikisource, tak waca ing kéné, tibaké, naskah-naskah (content), kuduné luwih trep dunungé ana ing Wikisource.
  • Isi naskah-naskah kaya Sastra jawa (kuna, tengahan, anyar lan modhèrn), notasi lan rekaman gendhing utawa gamelan jawa, pakem wayang lsp., kuwi yèn ora énggal disimpen suwé-suwé rak ya bisa "punah". Apa wis ana Wikisource Jawa? Yèn durung ana tak kira perlu ngrintis ngusulake anane proyek Wikisource jawa.
  • Déné naskah kang sipaté instruksional kaya pasinaon basa, kawruh basa, carakan, resep panganan, resep jamu, tatacara upacara adat pengantènan lsp diwadahahi ing Wikibooks. Maturnuwun.Pras 00:27, 28 April 2008 (UTC)
Pancèn mengkono kahanané. Nanging ing Wikibooks tèks-tèks sing 'dianotasi' pareng dilebokaké. Apa kuwi tèks sing dianotasi? Kuwi tèks sing duwé aparat kritik, dadi suntingan kritik utawa tèks sing ana pambukané, katrangan lan analisisé. Contoné menawa bab Babad Tanah Jawi ora namun tèks mligi, nanging uga katrangané, kaya ta latar wuri lsp., yèn perlu uga jarwané. Nanging yèn arupa tèks thok, conthoné ana Babad Tanah Jawi vèrsi Pakualaman, bisa dilebokaké ing Wikisource.
Sajatiné Wikisource Jawa wis tak-wiwiti ing kaca iki nanging durung ana isiné. Saiki ing Wikibooks dhisik :-) Banjur yèn kersa mirsani lan ana wektu bisa uga mirsani Wikinews Jawa ing incubator sing wis dirintis. Meursault2004ngobrol 04:51, 28 April 2008 (UTC)

Matur nuwun penjelasané, mengko sing ana ing Wikibooks lan durung ana anotasiné bisa ditambahi sithik-sithik.Pras 23:55, 28 April 2008 (UTC)

Sami-sami. Bisa uga mirsani kaca iki. Meursault2004ngobrol 04:26, 29 April 2008 (UTC)

Nyuwun séwu, rasané aku kok kaya tinggal glanggang colong playu seka wikibook (lan wikipedia) he he he. muga-muga bisa kaleksanan.... ang 05:57, 29 April 2008 (UTC)

Aku masang pranala njaba youtube ing artikel ludrug lan kethoprak ing Wikibooks, kira-kira nerak hak cipta ora ya?? Rumangsaku ya perlu kanggo menehi gambaran bab kaya ngapa ta seni ludrug utawa kethoprak kuwi. Nanging yen kira-kira nerak hak cipta mengko tak busake. Matur nuwun.Pras 23:30, 2 Mei 2008 (UTC)
Tak-kira ora apa-apa. Meursault2004ngobrol 06:24, 3 Mei 2008 (UTC)

Perkara jeneng saka basa asing manèhBesut

Aku arep nulis artikel perkara sawijining kali sing ing Éropah diarani kali Rhine ing basa Inggris. Nanging masalahé ... kali iki ora ngliwati negara Inggris. Kali iki ngliwati Swiss, Prancis, Jerman lan Walanda. Ing basa Prancis diarani Rhin, basa Jerman Rhein lan ing basa Walanda Rijn utawa biyèn Rhijn. Nah énaké diarani apa ya? Yèn nalaré nurut basa Walanda. Kena apa? Awit wong Jawa iku dipengaruhi telung budaya ngamanca wigati: Budaya India, Wétan Tengah lan Kulon. Budaya India iku mawa basa Sangskreta, budaya Wétan Tengah iku mawa basa Arab lan Budaya Kulon iku mawa basa Walanda lan uga basa Inggris. Nanging miturut tradhisi budaya Walanda luwih menang amerga luwih suwé dunungé ing Tanah Jawa. Kepriyé panggalihé para sutresna liyané? Matur nuwun sadurungé. Meursault2004ngobrol 19:07, 15 April 2008 (UTC)

Sarujuk Rijn, dideleng saka urutan panalarané. Tracy 01:49, 16 April 2008 (UTC)

Sarujuk waé, nanging ana panemu sithik piyé nèk di jawakké sisan dadi Rin waé dadi ora pilih kasih .. hehe? dadi miturut pocapan jawa. Tak golèki nèng Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa yang disempurnakan ya ora ana paugerané tumrap panulisan unsur serapan sing kaya kasus iki. Aku dadi éling ana wacan lucu sithik tumrap basa Inggis Eropa ing Ahajokes.Pras 02:04, 16 April 2008 (UTC)

Sajatiné nèk arep di-Jawakaké kuduné dadi Rèn yèn miturut pocapan ... dadi mèmper basa Jerman kaya lelucon ing Ahajokes iku :-) Yèn ing basa Indonesia, bisa nganggo alternatif basa Latin miturut KBBI. Dadi tlatah pasulayan bisa dadi nétral. Nanging kali Rhenus iki ing basa Latin kan dudu wilayah pasulayan? Meursault2004ngobrol 05:30, 16 April 2008 (UTC)