Wilangan pecahan

Wilangan pecahan punika gunggungipun boten ngantos dumugi satunggal utawi langkung, nanging langkungipun boten genep satunggal.

Gambar roti tart, kapérang dadi pérangan lan pérangan.

Tuladha: 1/4 dipunwaos saprapat, 2/4 dipunwaos kalihprapat utawi langkung prasaja 1/2 dipunwaos setengah, 1/3 dipunwaos saprotelon, 1,75 dipunwaos satunggal tigangprapat.