Wisa utawa upas (venom, zootoksin) ya iku kabèh racun kang kaasilake lan kagunakake déning kéwan kanggo ngreksa awake lan kanggo golèk pangan. Kéwan kang duwé wisa kaya ta sapérangan spésies saka ula, kemangga, kalajengking, klabang lan tawon.