Yasadipura

Yasadipura punika asma satunggaling kulawargi pujangga utawi sastrawan misuwur ing Surakarta ing abad kaping 18 lan abad kaping 19. Anggota kulawargi puniki ingkang misuwur punika:

  1. Yasadipura I
  2. Yasadipura II, putra Yasadipura I
  3. Rangga Warsita, buyut Yasadipura I.