Yuddhakanda iku kitab nomer enem saka wiracarita Ramayana. Kitab iki nyritakaké Rama lan Sugriwa karo bala kethèké arep ngroyok nagara Alengka. Amerga kudu nyebrang ngliwati sagara, bala tentarané Sugriwa kangèlan nyabrang sagara.

Banjur para kethèk nggawe kreteg bendhungan (situbanda) tekan Alengka. Ing sasuwénée yasa situbanda, akèh kang ngalang-alangi, nanging situbandané dadi, banjur tentarané Sugriwa ngroyok nagara Alengka.

Banjur kadadéan perang kang gedhé, para raseksa akèh kang mati. Prabu Rahwana katiwasan déning Rama. Sawisé ngalahaké Rahwana, Dewi Sita nuduhaké kasucèné marang Rama kanthi cara obong awake dhéwé, lan Dewi Sita ora papa sanajan lumebu ing geni pancaka. Banjur Rama, Sita, lan Lesmana bali menyang Ayodya. Semono uga Sugriwa, Anoman, lan para wadya kethèk. Ing Ayodya disambut déning prabu Barata. Banjur singgasana krajan diturunaké marang Prabu Rama.