Ya (aksara Jawa)

(Kaelih saka )

Ya iku aksara nglegena sajeroning aksara Jawa Hanacaraka sing nglambangaké uni /ya/. Aksara La dilatinaké dadi "Ya".

Ya
Aksara Jawa
Aksara Latin:Ya
Fonem:[y]

Deleng uga

besut