Abah-abah Jaran

Abah-abah Jaran (utawa Pakean Jaran) yaiku abah-abah kang dipasang ana jaran supaya bisa kanggo narik kendharaan, luku, utawa bisa ditumpaki. Abah-abah jaran ana rena-rena, kayata Tropong, Kalungan, Tanganan, String, Lapak/Gendhongan, Osrop/Cekatak, Kodokan, Apus, Brug, Sampir, lan sapanunggale.