Prasasti ing basa Swampy Cree mawa aksara Canadian Aboriginal Syllabics, sawijining abugida sing diciptakaké déning para misionaris Kristen kanggo basa-basa pribumi Kanada

Abugida iku istilah sing diciptakaké déning Peter T. Daniels kanggo mratélakaké sawijining sistém panulisan sing saben aksarané nglambangaké konsonan sing dibarengi déning sawijining swara. Banjur swara liyané bisa ditandhani karo tandha-tandha dhiakritis. Ing sawetara abugida, kanggo nandhakaké yèn ora ana swarané, sawijining aksara kudu "dipatèni". Kurang luwih separo sistém panulisan ing donya iku abugida, ing kéné uga kalebu sistem aksara Brahmik sing sapérangan gedhé ditrapaké kanggo basa-basa Indo-Arya.

Sawijining abugida, miturut Daniels, iku kudu dibedakaké karo silabari, sing simbul-simbul aksarané wis ngamot swara lan rupané pancèn wis béda siji karo liyané. Terus loro-loroné uga bisa diarani alfabèt.

Wong liyané, luwih seneng ngarani sistém kaya mengkono: "semi-silabari" utawa "alfa-silabari".

Tembung abugida iku dijupuk saka basa Ge'ez ing Etiopia kanggo aksarané dhéwé. Uni Abugida iki dijupuk saka patang aksarané sing kapisan lan adhedhasar urutan aksara Yunani (Α, Β, Γ, Δ)) lan uga urutan ing leluhuré, aksara Semitik Lor: aleph, bet, gimel, dalet, utawa A B G D, mèmper ing basa Yunani sing dijupuk saka rong aksara wiwitané: alpha lan beta.

SumberBesut

  • Peter T. Daniels lan William Bright. 1996. The World's Writing Systems. Oxford University Press. ISBN 0-19-507993-0