Achmad Bakrie

Ahmad Bakrie menika pengusaha pribumi ingkang gadhah bisnis ingkang sampun mlampah dangu, tiyang sepuh saking Aburizal Bakrie ingkang anggadahi bisnis kang mawarni-warni. Ahmad Bakrie menika pengusaha pribumi ingkang gadhah bisnis ingkang sampun mlampah dangu. Kasuksesipun Achmad Bakire menika nepis mitos menawi pengusaha pribumi ingkang miwiti saking dasar menika arang sukses.[1]

Jejak PagesanganBesut

Atuk, asma alitipun Achmad, wios wonten ing Kalianda, Lampung, tanggal 11 Juni 1916. Kawit alit, Achmad sampun ngasah anggenipun wirausaha. Salah satunggalipun menika dodolan roti menawi prei sekolah. Piyambakipun ugi ngasah putranipun, Aburizal Bakrie, supados saged dados pengusaha ingkang sukses. Nalika taksih alit, Bakrie sampun sadean tas amargi bapakipun, Achmad Bakrie, namung maringi sangu sakedhik.

Saksampunipun lulus saking HIS (sami kaliyan sekolah dasar wonten ing Jaman Belanda)

PawiyatanBesut

  1. S. Aning, Floriberta, dkk (2005). 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia. Yogyakarta: NARASI. kc. 29–30. ISBN 9797564754.