Alih Aksara Diplomatik

Alih Aksara Diplomatik yaiku cara alih tulis serataning teks kanthi aksara kang béda, nanging ditulis apa anané kaya teks asliné tanpa owah-owahan.[1]

RujukanBesut

  1. Mulyani, Hesti (2015). KOMPREHENSI TULIS. Yogyakarta: Astungkara Media. kc. 102. ISBN 978-602-17858-0-5.