Teks yaiku anggitan kang ngemot samubarang kang duwèni gegayutan karo urip, yaiku kang gayut karo sekabehané kang wis dilakoni uga kang gayut karo humaniora. Teks minangka isining naskah utawa manuskrip utawa handschrift.[1]

JinisBesut

Jinising teks ana 3 macem, yaiku:[2]

  1. Teks lisan
  2. Teks nakah carik (tulisan tangan)
  3. Teks cithak

Serataning TèksBesut

Tèks ditulis kanthi manéka cara, ing antawisipun:[1]

  1. Aksara Jawa utawa carakan
  2. Aksara Arab Pegon (aksara arab kanggo nulis basa Jawi)
  3. Aksara Latin

RujukanBesut

  1. a b Mulyani, Hesti (2015). KOMPREHENSI TULIS. Yogyakarta: Astungkara Media. p. 101. ISBN 978-602-17858-0-5.
  2. Baried, Siti Baroroh (1985). Pengantar Teori Filologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. p. 56.