Alih kodhe Akèh pangerten-pangerten ngenani alih kode kang diandharake para ahli sosiolinguistik. Nanging pangerten iku duwé siji guneman kang padha ya iku ngandharake ngenani pindhahing basa siji ing basa liyané. Dadi bisa kadudut yèn alih kode ya iku kedadeyan peralihan saka kode siji ing kode liyané. Saupama ana penutur sing mula-mula migunakaké kode A (Basa Jawa) banjur owah migunakaké kode B (basa Indonésia). Kedadeyan kaya mangkono iku diarani alih kode.

Miturut Abdul Chaer, alih kode ya iku tandha-tandha pengubahan panggunaan basa amarga owahing situasi, kaya ta saka rupa santai dadi rupa resmi utawa suwalike. Ana ing masarakat bilingual, akèh kedadeyan sing bisa ndadèkaké tandha-tandhaning alih kode ya iku owahing siji kode ing kode liyané. Kode ing kéné duwé teges minangka tandha pindhahe basa siji marang basa liyané. Kaya ta basa Indonésia ing basa Jawa, lan suwalike.