Ana catur mungkur ana bapang sumimpang

Ana catur mungkur ana bapang sumimpang punika ateges nalika wonten tiyang ingkang saweg rusuhan punika supados ditinggal lunga kémawon, manawi wonten tiyang ingkang saweg duka utawi muring-muring singkirana ugi.

Tiyang rusuhan.